Antal besökare

söndag 6 februari 2011

Varför blogga om maskinrumsergonomi?

Syftet med denna Blogg är enkelt, det är att försöka hitta en plattform där jag kan nå ut med mina tankar om problemställningarna i maskin ombord. Min förhoppning är att det skall locka intresserade till att kommentera och på så sätt få till en dialog med ni som jobbar i maskin och alla andra som kan tänkas vara intresserade av dess frågor.

Maskinrumsergonomi och säkerhet, som forskningsprojektet heter, spänner över ett brett fält men har arbetsmiljön som fokus. Hittills så har det omfattat fältstudier, enkätundersökningar och intervjuer. Det har mynnat ut i diverse rapporter, artiklar och en avhandling. Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka samspelet mellan fartyget, tekniken och människorna ombord för att försöka öka förståelsen för hur de senaste årtiondenas förändringar har påverkat sjömännens, speciellt maskinbefälens arbetsförhållanden och välbefinnande ombord. Resultatet visade bland annat;
 • Trots att bryggan och kontrollrummet har genomgått likartad utveckling så har arbetet med att anpassa arbetsplatsen till den nya tekniken och sättet att arbeta kommit mycket längre på bryggan än det har i kontrollrummet.
 • Många av de arbetsmiljöproblem som lyftes fram för dryga trettiotalet år sedan är fortfarande aktuella och nya problemställningar har tillkommit.
 • Designen av många maskirum och kontrollrum har inneburit att maskinbesättningen har tvingats anpassa sig på ett mindre ändamålsenligt sätt för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. En slutsats är att rådande kunskaper i ergonomi inte utnyttjas i designen av fartygens maskinavdelning. Konsekvenserna av detta är att besättningen hittar alternativa sätt att lösa uppgiften vilket ökar både risken för skador och för exponering av skadliga ämnen samt att det innebär ett mindre effektivt fullbordande av arbetsuppgiften.
 • Maskinbefälen rapporterar också en ökad stressnivå och en rollkonflikt men inga förhöjda nivåer av psykisk ohälsa. Det verkar inte som om arbetets innehåll eller kvalifikationsnivåerna är den huvudsakliga källan till arbetsrelaterad stress. Snarare, som indikeras av de höga nivåerna av rollkonflikt, är det motstridiga krav som ställs på driften av fartyget som verkar skapa en konflikt hos maskinbefälen. Dessa förväntas leva upp till sin professionella roll samtidigt som lönsamhetskraven skall mötas med minskade besättningar och korta hamntider.
Det fortsatta arbetet inom maskinrumsergonomi och säkerhet behöver fokusera på att ta fram underlag som kan användas för att revidera och utveckla de regelverk som styr utformningen av kontroll- och maskinrummen ombord. Sjöfartsnäringen är hårt konkurrensutsatt bransch och därför behöver målet med arbetet vara att påverka på internationell nivå.
Jag har som ambition att uppdatera bloggen minst en gång i veckan, kanske oftare. Om du som läser dessa problemställningar tycker det låter intressanta och vill dela med dig av dina tankar och idéer så ser jag fram emot det!

2 kommentarer:

 1. Trevligt Monica,
  jag skall följa vad som kommer fram med intresse.

  SvaraRadera
 2. Hej Kurt!
  Välkommen till bloggen.

  SvaraRadera