Antal besökare

måndag 7 februari 2011

Det här med internet!

Visserligen är det många som har internet ute på fartygen numera men ibland är det problem med länkarna. Jag fick denna kommentar på mail från en chief.

"Jag vill ge en stor eloge för ditt initiativ till att rama in och förmedla dessa för hela sjöfartsnäringen oerhört viktiga frågor! Alla vi som arbetar inom branchen vet att att det är en dynamisk värld i vilken förutsättningarna hela tiden ändras. Därför är det jättebra att ha den här typen av forum för både in- och utkommande information, reflektioner och synpunkter. Jag hoppas att bloggen kommer att nå ut på bred front och därigenom kunna skapa en genomslagskraft för de (ofta väldigt enkla) åtgärdar som är nödvändiga att vidtagas för att styra upp när det bär i väg mot fel kurs.
Jag kommer att följa detta!

Tack och lycka till önskar Mårten"

Tack Mårten! Jag hoppas verkligen att vi kan skapa en plattform för erfarenhet- och kunskapsutbyte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar