Antal besökare

måndag 14 februari 2011

"Det är ju sådant man får göra på nätterna..."

Administrationen ombord verkar av många maskinbefäl upplevas som något av en börda. Jag har under resans gång fått möjlighet att intervjua ett antal maskinbefäl om deras arbetsmiljö och vad som påverkar dem. Introdusering av datorer har inneburit många saker och har hittills alltid kommit upp i intervjuerna. Konsekvenserna av datorernas segertåg ombord kan sammanfattas som så att "gamla" arbetsuppgifter utförs på annat sätt, en del har ersatts av datorer, vissa saker har underlättat men framför allt så har det tillkommit en massa uppgifter. Datorna erbjuder oanade möjligheter men när det inte finns en övergripande syn över allt som skall skötas via datorerna så kommer problemen. En teknisk chef beskrev sin frustration över att olika datorprogram inte kunde kopplas samman och konsekvenserna av det i följande citat:

"Ja just det va. Det är ju som de har nu fått ett nytt system för fakturor till exempel. Och, och då skall vi när fakturan kommer, de har ju skannat in den, den kommer då per dator då va. Det är ju att det går väldigt lätt va. Och de här komponenterna som vi beställer genom [underhållsprogram]* de skall ju kontrolleras av. Så vi har en lathund som jag fick göra va. Det var 27 moment för att skriva en faktura. 27 moment!
Och det… och då skall det… skall det dit, och dit och dit. Och sedan skall jag dit till [underhållsprogram]* och så skall jag in dit och så skall jag in dit och dit och dit och sedan där och där och sedan till spara. Och sedan tillbaka till [underhållsprogram]* och till [ekonomiprogram]* och så skall jag dit och den dit och dit och där och där och där. Kontera och spara och sedan kommer nästa upp va. 27 moment!"

Det är bara ett av många citat som beskriver situationen med tungarbetade system som är tidskrävande och som innehåller många moment för att kunna genomföra en uppgift. Administrationen är betungande och blir inte lättare av att systemen inte är användarvänliga. En annan teknisk chef beskrev situationen ombord så här:

"Det är ju sådant man får göra på nätterna när arbetsdagen är slut. Då får man ju… Det är ju som regel två jobb. Oftast i varje fall… Chiefar i mindre båtar… du skall jobba på dagen och vara kontorsgubbe på natten. (Skratt)"

Är det någon som har några kommentarer till detta? Ger det en rättvis bild av sitationen ombord på dagens fartyg?

* Citatet är avidentifierat

1 kommentar:

 1. Fick en kommentar på mailen

  "I anknytning till inlägget http://maskinrumsergonomi.blogspot.com/ : ”Det är ju sådant man får göra på nätterna”, fast med avseende på datorers användning i automatiseringssammanhang. Det är enligt min erfarenhet oftast på nyare båtar som den administrativa delen av jobbet har utökats, p.g.a. att det finns fina och välfungerande automatiseringssystem. Och jag har lite funderingar kring detta.
  När det gäller modernare automatisering och dess interface, gränssnittet mellan människa och maskineri, utesluts ofta många led i processen. Ibland finns det bara start och stopp av en process. Det är ju bekvämt och tidssparande. Vad händer när fel uppstår?
  Jämför med t.ex. vår förmåga när det gäller huvudräkning, efter miniräknarens intåg. Eller hur många telefonnummer man kan utantill efter att mobiltelefonen tog över den uppgiften. Det verkar alltså ligga i mänsklig natur att inte lägga ner för ”onödig” energi på en uppgift?
  Om detta resonemang stämmer kanske det finns förutsättningar för en framtida lägre kunskapsnivå hos maskinister vilket borde leda till oförmåga (pga saknad av djup förståelse) att upptäcka/avvärja problem innan de uppstår, samt oförmåga att lösa problem snabbt. Och jag tror att det kan vara svårt konstruera ett automationssystem som kan ersätta människan när det gäller att ha fantasi, och att ha förmågan att se lite in i framtiden.
  Jag tycker personligen att automatisering är bra, men jag undrar om man inte borde se över hur man åskådliggör ett systems funktion för operatören.

  Mvh / Fredric Jacobsson"

  SvaraRadera