Antal besökare

måndag 28 mars 2011

Mayday, mayday...

Nu har jag under några veckor spridit information om projektet och efterfrågat försökspersoner. Jag har hittills fårr 3 svar. Jag behöver mellan 5 och 7 personer för att kunna genomföra en fokusgrupp. Finns det inte några fler som kan tänka sig att ställa upp? Det handlar om en insats på ca 2 timmar för själva intervjun och vi kommer att diskutera innehållet i arbetet i maskin och hur rollerna ser ut idag. Vi står för resekostnader och bjuder på lunch. Er insats är avgörande för att jag skall kunna genomföra undersökningen. Allt ni säger kommer att avidentifieras så att ingen person eller rederi kan gå att identifiera. Finns det inte några till som kan tänka sig att ställa upp? Snälla...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar