Antal besökare

torsdag 3 mars 2011

Försökspersoner sökes!

Det har skett en lång rad förändringar under de senaste årtiondena ombord. Delså så har ju den tekniska utvecklingen inneburit förändringar i arbetsuppgifter och hur man arbetar ombord. Det är också färre besättningsmedlemmar ombord. Parallellt med detta så har kraven förändrats. Tidigare forskning visar att det är mycket lite av konsekvenseerna av dessa förändringar som vägs in när fartygen designas. Konsekvenserna är att besättningarna hittar sätt att "arbeta runt" dessa mindra väl genomtänkta lösningarna och detta påverkar arbetsmiljön ombord negativt.

För att undersöka detta vidare så kommer vi nu under våren att starta ett delprojekt som syftar till att kartlägga dels hur rollerna i maskin har förändrats samt hur dagens roll ser ut. Detta är sedan tänkt som en utgångspunkt för vidare diskussioner kring design och regelutveckling.

Vi söker alltså personer med lång erfarenhet (> 5 år) av arbete i maskin och vi vänder oss till alla befattningar. Du kommer medverka i en så kallad fokusgrupp där du tillsammans med 5-7 andra personer med liknande bakgrund kommer att diskutera kring rollernas förändring. Diskussionen kommer att ledas av en en diskussionsledare och vi kommer att banda samtalet. Detta kommer sedan ordagrant att skrivas ner och analyseras. Materialet kommer att avidentifieras så du kommer att vara helt anonym. Fokusgrupperna kommer att genomföras under våren.

Tyvärr så kan vi inte i sådana här sammanhang inte betala för din medverkan men självklart kommer vi att stå för dina omkostnader i forma av resa och eventuellt uppehälle. Så om du har lust att medverka, hör av dig via mail monica.lundh@chalmers.se .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar