Antal besökare

torsdag 26 maj 2011

Från ingenjör till operatör (?)

Veckorna rusar iväg, våren är ju alltid hektisk i utbildningssamanhang. Men jag har hunnit med både fokusgrupper och intervjuer. Tack alla ni som har medverkat, det har varit fantastiskt spännande att få ta de av hur ni ser på dagens arbete i maskin. Om jag skulle sammanfatta det hela så skulle ett preliminär slutsats kunna vara att utvecklingen har inneburit att rollen har förändrats från ett ingenjörsyrke till att vara mera ett operatörsyrke. Allt mindre tid finns till kärnverksamheten därför att administrativa sysslor tar allt störr del av tiden. Samtidigt är neddragningen av personal kännbar - mycket ensamarbete. Men det återstår fortfarande en omfattande analys av datan innan det går att säga något definitivt om resultaten. Är det någon som har några tankar om rollens innehåll och de förändringar som har skett?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar